studie

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Česká asociace pro finanční řízení v rámci pracovní skupiny Kariérní standardy vypracovala přehled „typových“ pracovních pozic v rámci finančních útvarů a požadavků na nich kladených. V seriálu "Zaostřeno na jednotlivé pozice" jsme Vám přinášeli výstupy výzkumu pro jednotlivé pozice. V tomto posledním díle seriálu Kariérní standardy přinášíme souhrnný výstup průzkumu.

Co je a k čemu slouží pracovní skupina s názvem Kariérní standardy? 

Pracovní skupina vznikla při České asociaci pro finanční řízení (CAFIN). Hlavním cíl pracovní skupiny je vytvořit kariérní mapy finančních pozic. K pracovní skupině jsou zváni členové asociace, ale i širší odborná veřejnost.

Dílčí cíle:

Analýza finančních pozic -  realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu LinkedIn. Data byla zpracována s ohledem na následující parametry: 

 • typová pozice (v první fázi se zaměříme na pozice controller, finanční controller, vedoucí controllingu, finanční manažer, finanční ředitel)
 • práce v poradenské/auditorské firmě
 • vzdělání (ekonomická VŠ, studium v zahraničí, ACCA)
 • služební doba na jednotlivých pozicích
 • kariérní cesta

Na základě výše uvedené analýzy byly vytvořeny kompetenční profily analyzovaných pracovních pozic a požadavků na nich kladených. Profil chápeme jako rámec žádoucích kompetencí a činností. Jeho obsahem jsou tyto charakteristiky:

 • pracovní kompetence
 • odborné znalosti
 • obecné znalosti
 • osobnostní předpoklady

Materiál popisuje žádoucí stav, reálně dosažitelný za podmínky, že bude vytvořena systémová podpora zaměstnanců s cílem zvyšování kvality jejich práce. V našem pojetí se jedná o dokument, který je třeba pravidelně revidovat a obnovovat. Standardy nejsou nepohyblivé předpisy, ale mají povahu dosažitelného sdíleného cíle. Standardy vyjadřují průnik mezi „objektivními“ požadavky na plnění pracovních činností a mezi realitou danou aktuálním stupněm profesního vývoje. 

Standardy slouží:

 • k ujasňování toho, jak se musí proměňovat pojetí pozic, jak by měli být pracovníci na jednotlivých pozicích vzděláváni, aby zvládali požadavky, které jsou na ně kladeny. 
 • k tomu, aby všichni zainteresovaní (univerzity, zaměstnavatelé i zaměstnanci, personální agentury) používali terminologii, která je společně srozumitelná. 
 • k tomu, aby noví zájemci o pozici měli informace o tom, jak může vypadat profesní a kariérní růst.
 • k tomu, aby bylo možné plánovat a realizovat účinné přípravné i další vzdělávání v souladu s plánovanou osobní kariérní cestou.
 • k tomu, aby zaměstnanci na konkrétních pozicích věděli, co se očekává, a mohli s pomocí popisu očekávaného výkonu cíleně zlepšovat svou práci.

Sestavení mapy inovovaného profesního vzdělávání ve financích (vč. certifikací) je posledním dílčím cílem. Na základě shrnutí výsledků průzkumu a vytvořených standardů pracovních pozic bude vytvořena kariérní mapa. Mapa bude použitelná pro nastavení systému dalšího rozvoje (doporučení kudy se dále může odvíjet kariérní cesta, včetně podnětů jak dále prohlubovat a rozšiřovat odbornou kvalifikaci).

 

Další zprávy z této kategorie

 • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
 • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...