studie

Jak hledáme, vybíráme a posuzujeme vhodné kandidáty na finanční pozice?

V první polovině roku 2013 provedla asociace CAFIN dotazníkové šetření zaměřené na postup při výběru kandidátů na finanční pozice. 

Uvedený průzkum byl orientován na dvě cílové skupiny respondentů. V první fázi jsme oslovili zástupce finančních manažerů, a to jak přímo členy České asociace pro finanční řízení, tak i další vybrané finanční manažery.Celkem 83 účastníků odpovědělo na otázky, týkající se zkušeností s výběrem pracovníků a také zvolených nástrojů pro rozpoznání vhodného uchazeče.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...