studie

Controllingový panel 2018 - průzkum 1. část

Jaká je aktuální pozice controllingu v českých podnicích? Na to Vám odpoví průzkum, který probíhal od června do srpna 2018. Do průzkumu se zapojilo celkem 82 firem z nichž 45 % působí v oblasti průmyslového odvětví. Celkem 46 % zapojených podniků disponuje více než 500 zaměstnanci.

V první části si řekneme něco o charakteristice zúčastněných respondentů a jejich pozicích coby controllerů v podnicích, kde pracují.

 

Charakteristika respondentů

________________________________________________________________________________

 

  Nejsilnější tým v letošním roce postavil zpracovatelský průmysl (celkem 37 účastníků). Opakovala se tedy situace z předchozího ročníku, i když převaha již nebyla tak výrazná, jako v roce 2016. Nejvíce, téměř čtyřnásobně posílili zástupci energetiky (ze 3 na 11) a svou premiéru právě zažívá družstvo stavebnictví s pěti reprezentanty.

 

 

 V jednotlivých váhových kategoriích je vývoj mezi minulým (2016) a letošním ročníkem docela zajímavý. Mírně větší podíl těžkých vah (nad 300 mio. Kč ročních tržeb) by nasvědčoval tomu, že firmy úspěšně rostou, zastoupení muší váhy (do 100 mio. Kč ročně) však také vzrostlo, a to dokonce šestinásobně! Mají snad malí více odvahy?

 

Poznámka na okraj: viděno přes počet zaměstnanců, pak těch malých (s méně než 100 zaměstnanci) naopak ubylo, a to nejen v poměru k ostatním velkým (kterých je nyní dvanáctkrát více – v roce 2016 šlo o čtyřnásobek), ale dokonce absolutně: ze sedmi v roce 2016 na nynějších 6. Že by chyběl ten jeden, ztracený na cestě?

 

 

 Další z charakteristik účastníků dnešního závodu poukazuje na výraznou změnu, která se v dalších kolech určitě projeví: zastoupení závodníků, kteří si sami určují tréningový plán (controllerů ze samostatných podniků nebo vrcholových článků korporátních struktur), přesáhlo 40 % (v roce 2016 to bylo jen 27 %).

 

 

POZICE CONTROLLINGU V PODNICÍCH RESPONDENTŮ

________________________________________________________________________________

 

 

 

 Otázka, mířící na počet controllerů ve společnostech účastníků zazněla letos poprvé, a její vyhodnocení je překvapivé navzdory tomu, že trend vývoje nelze z tohoto důvodu posoudit. Podniků, v nichž se controllingu jako své hlavní činnosti věnují nejméně tři osoby, je nadpoloviční většina (celkem 52, což je více než 63 % z celkového počtu). Vypadá to, že se brzy dočkáme zajímavých výsledků a zajímavých projektů!

 

 

 

Tato charakteristika nás mimořádně těší: nadpoloviční většina odpovědí přichází od finančních nebo controllingových manažerů, tedy osob, které se nepochybně mohou vyjádřit objektivně, se znalostí širších souvislostí – dobrý výsledek minulého ročníku platí i pro letošní rok. Na straně druhé: dokáží být  manažeři dostatečně kritičtí, pokud jde o oblasti, za které sami odpovídají? Posuďte sami, v dalších kolech k tomu bude dostatek příležitostí.

 

 

 

 

Controlleři radujte se: blýská se na lepší časy, alespoň podle zastoupení odpovědí, potvrzujících existenci controllingu jako samostatného útvaru. V přibližně šesti podnicích z deseti už jsou podle získaných odpovědí controlleři svými pány. Jde o nárůst ca. 10 % bodů za uplynulé dva roky, spojený se spravedlivě rozděleným poklesem četnosti zbývajících dvou variant. „Kdo si počká, ten se dočká…,“ říkáme na seminářích Controller Institutu. Bohužel, může to trvat rok, dva, ale při stávajícím tempu také osm let.

 

 

 

 

Typické vztahy podřízenosti nemají ve firmách příliš velkou dynamiku. Soudě podle získaných odpovědí, zastoupení žádoucího řešení, tedy přímé podřízenosti controllingu nejvyššímu vedení, je nadále menšinové, byť s mírným růstem četnosti výskytu ve srovnání s minulým ročníkem. V tomto směru bude třeba ještě více trpělivosti – při stávajícím tempu bude mít přímá podřízenost absolutně většinové  zastoupení někdy kolem roku 2037…

 

V přístí části Controllingového panelu 2018 budeme řešit vymezení controllingu vůči ostatním útvarům.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...