studie

Controllingový panel 2014

Přinášíme souhrnné informace z každoročního průzkumu controllingových pro- cesů, který realizuje Česká asociace pro finanční řízení s rakouským Controller Institutem.

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ

Průzkumu se zúčastnilo 252 respondentů. Ze 42 % se jednalo o pracovníky dceřiných firem, početnou skupinu také reprezentují zaměstnanci holdingových společností (34 %). Největším podílem byly zastoupeny odvětví: průmysl (38 %), služby (15 %) a obchod (14 %). Struktura respondentů se téměř rovnoměrně rozprostírá mezi celou škálu velikostí podniků jak z pohle- du ročního obratu, tak podle počtu zaměstnanců společnosti.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...