studie

CFO Outlook

CAFIN sleduje trendy, které ovlivňují finanční řízení českých podniků, a proto se rozhodla, za pomoci spřízněných finančních manažerů a ředitelů, vydávat své čtvrtletní odhady vývoje – CFO Outlook.

CAFIN sleduje trendy, které ovlivňují finanční řízení českých podniků, a proto se rozhodla, za pomoci spřízněných finančních manažerů a ředitelů, vydávat své čtvrtletní odhady vývoje – CFO Outlook, následujících ukazatelů: 

  • Meziroční inflace v ČR 
  • PRIBOR 
  • Kurz CZK/EUR CZK/USD 

Pomozte nám prosím predikovat, na základě svých zkušeností, výhled na další období.  

Ke každému výše zmíněnému ukazateli vyplníte svůj odhad jeho výše ke konci příštího čtvrtletí  a za 12 měsíců.
Pro Vaši lepší orientaci Vám dáváme k dispozici vývoj hodnot těchto ukazatelů za poslední 3 roky.  

CFO Outlook - dotazník 

Výsledky těchto odhadů Vám samozřejmě rádi nasdílíme. 

Předem Vám moc děkuji za spolupráci. 

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...