zajímavost

Výpověď nájemní smlouvy

Kdy může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby?

Podle § 2291 občanského zákoníku v případě, kdy nájemce svou povinnost vyplývající ze zákona nebo nájemní smlouvy poruší zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Zároveň může požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do jednoho měsíce od skončení nájmu, byt odevzdal. O zvlášť závažné porušení povinností se jedná především (ale nejen) tehdy, pokud nájemce: neuhradil nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje závažné škody pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, užívá neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo sjednáno. Za zvlášť závažné porušení povinností lze považovat i jednání, které jako ojedinělý skutek tuto intenzitu porušení nenaplňuje, jde však o konání opakované nebo soustavné (například opakované rušení nočního klidu). Pronajímatel musí dodržet zákonem předepsanou písemnou formu výpovědi, ve které popíše, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinností nájemce.

Zdroj: Hypoindex.cz

Další zprávy z této kategorie