zajímavost

Triky při poskytování půjček

Jak se rozhodnout pro tu správnou půjčku?

Bohužel často největším nepřítelem jsme si my sami. Naše mysl může pracovat proti nám. Lidé mají tendenci si při svých úsudcích hledat zkratky, tak zvané biasy, aby si své rozhodování zjednodušili. To není principiálně nic špatného. V minulosti přežil spíše ten, kdo se dokázal rozhodovat rychleji než ten, kdo se rozhodoval lépe. Když jste v přírodě potkali šelmu, tak bylo důležité začít utíkat co nejrychleji a bylo celkem jedno jakým směrem. Kdo příliš váhal o nejlepší cestě, nepřežil. Toto dědictví si neseme sebou do moderní doby, kde již není tak vhodné jako v minulosti. Podvědomá snaha našeho mozku zjednodušit si rozhodování může člověka dostat do značných potíží. Touto problematikou se zabývá behaviorální ekonomie, která se snaží identifikovat tendenční selhání racionality, kterým říká behaviorální biasy a nacházet možná řešení. Už jen to, že si člověk svoji chybu uvědomí, je prvním krokem k jejímu řešení. Tyto chyby jsou vlastní každému člověku a jedno, jak je inteligentní či vzdělaný. Těchto tendenčních selhání jsou si vědomi i poskytovatelé úvěrů a ti méně korektní jich dokonce zneužívají.   

Zdroj: Finance.cz

Další zprávy z této kategorie