zajímavost

Světový obchod čelí nejhorší krizi od roku 1947

Světový obchod čelí nejhorší krizi od roku 1947, volný obchod v současné době ohrožuje protekcionistická vlna. V rozhovoru se zpravodajským serverem BBC to prohlásil šéf Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevedo.

Azevedo poukázal na obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou. Podle něj jsou napadány některé ze základních principů WTO, zásady spolupráce a principy nediskriminace. Jedná se podle něj o nejhorší krizi od roku 1947, kdy vznikla Všeobecná dohoda o clech a obchodu předcházející WTO. Spojené státy a WTO jsou nyní ve sporu kvůli odvolacímu orgánu, který rozhoduje o sporech mezi státy. Washington v poslední době blokuje jmenování nových soudců WTO, kteří rozhodují v obchodních sporech, což ohrožuje fungování WTO. Washington si stěžuje, že soudci WTO překračují své pravomoci a nespravedlivě rozhodují ve prospěch Číny a některých dalších zemí na úkor USA. Pokud se situace brzy nevyřeší, bude činnost WTO už v příštím roce ochromena. Azevedo nicméně uvedl, že členské státy WTO jednají o "plánu B", aby zabránily kolapsu odvolacího orgánu a umožnily mu pokračovat v činnosti.

Další zprávy z této kategorie