zajímavost

Sláva, či prokletí přírodního bohatství?

Nizozemci by mohli vyprávět

Evropa prochází energetickým šokem, následující chladné měsíce přinesou zátěžovou zkoušku pro evropské hospodářství i společnost. Evropský kontinent nepatří mezi regiony s významným nerostným bohatstvím, ekonomický model je založen na dovozu komodit z okolních zemí, přičemž domácí ekonomiky jsou, zjednodušeně řečeno, postaveny na službách (jižní křídlo) či výrobě (Německo a okolní země průmyslového založení). Jaký je však dlouhodobý pohled a je pro Evropu nedostatek domácích komodit skutečným problémem? Měli bychom chtít komoditního bohatství více, či méně? Tuto teorii propagoval britský list The Economist v sedmdesátých letech a popsal zcela nečekané těžkosti Nizozemska. V roce 1959 bylo objeveno objemné Groningenské ložisko zemního plynu, které Nizozemskému království přineslo značné bohatství. Zdánlivý sen každého státu. Následující ekonomické dění však vyrazilo ekonomům i politikům dech. Exporty plynu vyletěly vzhůru, což zvedalo poptávku po guldenech (tehdejší měna), které velmi posílily. Silnější domácí měna znamenala problémy pro ostatní segmenty ekonomiky.

Další zprávy z této kategorie