zajímavost

Povinnosti pro Airbnb provozovatele

Jaké jsou povinnosti ubytovatelů Airbnb?

Pro nájem je charakteristická skutečnost, že pronajímatel zajišťuje jen nezbytné služby, jimiž jsou například dodávka vody a tepla, odvoz odpadu nebo osvětlení a úklid společných částí domu.U Airbnb jsou často poskytovány i další služby. Pokud je součástí služeb i úklid bytu, poskytování lůžkovin nebo stravování, jedná se již o ubytovací službu. K poskytování této služby potřebuje provozovatel živnostenské oprávnění, které může získat ohlášením volné živnosti s identickým názvem na jakémkoliv živnostenském úřadě. Z daňového hlediska jsou příjmy inkasované z krátkodobých pronájmů příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů a podléhají odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, případně též solidárnímu navýšení daně, pokud příjmy přesáhnou stanovenou hranici. V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích byl zrušen poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt. Tyto poplatky byly nahrazeny poplatkem z pobytu, který je nejvýše v denní sazbě 21 Kč pro rok 2020.

Zdroj: Hypoindex.cz

Další zprávy z této kategorie