zajímavost

Finanční vzdělávání jako základ úspěchu

Finanční gramotnost a vzdělávání jsou klíčovými prvky na cestě k hospodářskému růstu.

V dnešní době je stále důležitějším aspektem vzdělávání finanční gramotnost a vzdělávání. Mezi těmito dvěma pojmy je však třeba rozlišovat. OECD definovala finanční gramotnost jako soubor povědomí, znalostí, dovedností, postojů a chování nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování, zatímco finanční vzdělávání je proces, jehož pomocí investoři zlepšují své porozumění finančním produktům a službám a prostřednictvím informací a objektivního poradenství rozvíjejí dovednosti a sebedůvěru, které jsou nezbytné k lepšímu uvědomování si finančních rizik a příležitostí, k činění informovaných rozhodnutí, k nalezení účinné pomoci a k dalším efektivním činnostem za účelem zvýšení svého finančního zabezpečení. Vezmeme-li v úvahu evropský kontext, součástí EU jsou země, které v žebříčku finanční gramotnosti dosahují nejlepších výsledků (severské země) i země, které nedosahují světového průměru (Rumunsko, Portugalsko).

Další zprávy z této kategorie