studie

Platová studie 2019 - 2. část mzdové ukazatele

V druhé části Platové studie 2019 si představíme sledované finanční pozice a mzdové ukazatele.

Účastníci letošního průzkumu zastupují celkem 11 finančních pozic, jejichž vyčíslení ukazuje následující tabulka. Největší zastoupení mají finanční controlleři a finanční ředitelé. Pozice daňový specialista a mzdová účetní z nedostatku relevantních dat dále nevyhodnocujeme.

Mzdové ukazatele

65 943 Kč                                                                     o 93 %
je průměrná měsíční                                                     vyšší je mzda pracovníků
základní mzda                                                               finančních pozic než
                                                                                      celorepublikový průměr

Fixní mzda a medián v jednotlivých krajích

Ze získaných dat vyplývá, že nejlépe jsou lidé na finančních pozicích placeni v hlavním městě ČR. Následují kraje Středočeský a Liberecký. Nejhůře z hlediska výše průměrné mzdy je na tom kraj Moravskoslezský.

Fixní mzda a medián podle odvětví

Oproti průzkumu z roku 2017, kdy mezi odvětvími vévodilo v platech odvětví IT, v roce 2019 byli nejlépe placení respondenti z oboru telekomunikací. „Propad“ také zaznamenal automobilový průmysl, naopak lépe jsou na tom v roce 2019 zaměstnanci v energetice a zdravotnictví. Na poslední pozici se obor nezměnil – nejnižší mzdy jsou ve veřejné správě.

Průměr a medián mzdy podle velikosti podniku

Porovnání firem dle počtu zaměstnanců a obratu vzhledem k výši mezd je zajímavý fakt, který potvrzuje, že na výši mzdy má vliv především finanční výsledek hospodaření firem.

Průměr a medián mzdy podle jednotlivých pozic

 

Stejně jako v minulém průzkumu data potvrzují, že nejlepšího finančního ohodnocení dosahují zaměstnanci velkých firem (firem s velkým počtem zaměstnanců). Průměrná mzda i medián jsou nižší u firem s nízkým obratem, tj. obratem do 100 mil. Kč. Na základě výsledků u obou sledovaných kritérií (počet zaměstnanců a obrat) můžeme tedy usuzovat závislost výše vyplácené mzdy na velikosti podniku. Dokonce lze říci, že výše mzdy je více ovlivněna výší dosahovaného ročního obratu než počtem zaměstnanců. Průměrná mzda je totiž u firem s obratem do 100 mil. Kč výrazně nižší, zatímco průměrná mzda u firem s méně než 100 zaměstnanci se od průměrných mezd firem s více zaměstnanci zase o tolik neliší. Nejvyšší průměrnou mzdu vykazuje skupina pracovníků z firem s vysokým ročním obratem, tj. obratem přes 300 mil. Kč.

V příští studii zveřejníme z Platové studie 2019 - firemní benefit, sociální ukazatele a vývoj trendů.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...