studie

Platová studie 2017 - 2. část/ mzdové a sociální ukazatele

V této části představíme mzdové a sociální ukazatele Platové studie 2017.

Mzdové ukazatele

Lidé ve financích jsou pracovníky back office a málokdy jsou schopni ovlivnit byznys firem, kromě pohledu nákladů a čísel. Proto je u variabilní složky mzdy odpovídající důraz její závislosti na kombinaci firemních a osobních cílů na úkor pouze osobních cílů, které jsou minoritní.

 __________________________________________________________________________________

Je na první pohled patrné, že oba sledované ukazatele střední hodnoty se výrazně tyčí nad jejich celorepublikovými benchmarky.

 

 __________________________________________________________________________________

Variabilní složka je ve 22 % případů navázána na firemní cíle, v 10 % případů na osobní cíle. Ve většině případů (68 %) jde o kombinaci firemních a osobních cílů.

 

 

 

Srovnání průměrné mzdy a mediánu v jednotlivých krajích a odvětvích 

 Co se týká mezd v jednotlivých odvětvích, z výsledků průzkumu lze usuzovat, že IT poslední dobou začíná lépe platit nejen IT odborníky, ale i ostatní zaměstnance. Z výsledků dále vyplynulo, že velmi dobře placeni jsou také finanční pracovníci v Bankovnictví a pojišťovnictví. Domnívám se, že je to dáno tím, že finančníci, kteří se průzkumu zúčastnili, tvoří ve finančních institucích špičku pyramidy – jde především o manažery a odborníky. Jinak tento obor v celkovém rozložení neplatí řadové zaměstnance nejlépe, spíše naopak.

 

 

Ze získaných dat vyplývá, že nejlépe jsou lidé na finančních pozicích placeni v hlavním městě ČR. Ve srovnání s údaji z roku 2015, kdy nejvyšší průměrnou mzdu vykazovali pracovníci ve Středočeském kraji, se nyní tento kraj posouvá až na 3. místo. Výraznější změnu lze také pozorovat v Karlovarském kraji, který se oproti roku 2015 posunul z 6. místa na poslední pozici s nejnižší průměrnou mzdou. 

 __________________________________________________________________________________

 

 

 

I při srovnání průměrů v jednotlivých odvětvích, můžeme sledovat odlišnosti oproti roku 2015. Nejvyšší průměrné mzdy nyní dosahují pracovníci z firem podnikajících v oboru IT. V roce 2015 se průměr tohoto oboru pohyboval v poslední třetině zastoupených odvětví. Zatímco v roce 2015 jednoznačně s průměrnou mzdou vedla Energetika, v roce 2017 se posouvá až na 8. místo z 16 sledovaných odvětví. Jak potvrzuje průměrná mzda i medián mezd, nejhůře jsou placeni finanční odborníci ve veřejné správě.

 __________________________________________________________________________________

 

 Srovnání průměrné mzdy a mediánu podle velikosti podniku.

 

 Porovnání firem dle počtu zaměstnanců a obratu vzhledem k výši mezd je zajímavý fakt, který potvrzuje, že na výši mzdy má vliv především finanční výsledek hospodaření firem.

 

 

  

Stejně jako v loňském roce získaná data potvrzují, že nejlepšího finančního ohodnocení dosahují zaměstnanci velkých firem (firem s velkým počtem zaměstnanců). Nejvyšší průměrnou mzdu vykazuje skupina pracovníků z firem s vysokým ročním obratem, tj. obratem přes 100 mil. Kč.

 Průměrná mzda i medián jsou nejnižší u firem s nízkým obratem, tj. obratem do 30 mil. Kč. Na základě výsledků u obou sledovaných kritérií (počet zaměstnanců a obrat) můžeme tedy usuzovat na závislost výše vyplácené mzdy na velikosti podniku. Dokonce lze říci, že výše mzdy je více ovlivněna výší dosahovaného ročního obratu než počtem zaměstnanců. Průměrná mzda je totiž u firem s obratem do 30 mil. Kč výrazně nižší, zatímco průměrná mzda u firem s méně než 100 zaměstnanci se od průměrných mezd firem s více zaměstnanci zase o tolik neliší.

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Sociální ukazatele

 

Zastoupení muži/ženy                         Znalost jazyků                            Nejvyšší dosažené vzdělání

                        

 

Praxe:

 

 

Intervalové rozdělení celkové délky praxe

 

Intervalové rozdělení podle délky praxe na aktuální pozici

 

 

V příští části Platové studie 2017 představíme firemní benefity .......

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...