studie

Platová studie 2017 - 1. část/ základní charakteristika studie

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance Professional Search již po druhé provedla průzkum „Platová studie pro finanční pozice (2017)“. V první části  Platové studie 2017 představíme úvodní informace k studii zahrnující charakteristiku respondentů ( zastoupení v krajích a  odvětví ) a a srovnání dle velikosti podniků ( zastoupení firem dle výše obratu a dle počtu zaměstnanců ). 

Platové studie 2017  se zúčastnilo....

 

 

      917 pracovníků finančních          oddělení   českých  firem

 

 

 

 

 

 

V roce 2015 to bylo 577 respondentů a v roce 2013 vyplnilo náš dotazník 466 respondentů. Počet se zdvojnásobil. Z uvedených čísel je zřejmé, že stále více lidí  z financí má zájem sledovat trendy v odměňování finančních pozic a mít možnost srovnávat ohodnocení své či ohodnocení kolegů s realitou na pracovním trhu.

 __________________________________________________________________________________

                     

            
 
             5% respondetů pracuje jako OSVČ     

 

 

 

 

   

Většina z  respondentů byla přitom zaměstnána na hlavní pracovní poměr , na částečný úvazek či OSVČ jich dohromady pracovalo jen 5 %. 

 __________________________________________________________________________________

 

 

41 % respondentů z Prahy 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 bylo nejvíce respondentů v Praze. Jde o 41 % z celkového počtu zúčastněných. Další v pořadí je Jihomoravský kraj s 11 procenty respondentů. Jako třetí následuje kraj Středočeský s necelými 8 %. 

 __________________________________________________________________________________

 


více než 33% automobilový průmysl a strojírenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týká odvětví, stejně jako v předchozích letech jsou nejvíce zastoupeni respondenti z průmyslových oborů ( více než 33 % ). V rámci průmyslu jsou nejvíce a zároveň rovným dílem zastoupeny automobilový průmysl a strojírenství ( oba obory 9,28 % ). Více než deseti procenty se na sebraných datech podíleli respondenti z obchodních odvětví.

 __________________________________________________________________________________

  

 90 % firem má obrat nad 100 mil. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř 90 % respondentů je z firem, které ročně dosahují obratu nad 100 mil. Kč. Ve zbývajících 10 procentech jsou rovnoměrně zastoupeni respondenti z firem s obratem menším než 30 mil. Kč a z firem s obratem mezi 30-100 mil. Kč. 

___________________________________________________________________________________

 

 

      40 % firem do 500 zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíváme-li se na podíl respondentů z hlediska počtu zaměstnanců, je rozložení mezi respondenty menších, středně velkých a velkých firem daleko rovnoměrnější. 40 % jsou zastoupeny střední firmy se 100-500 zaměstnancí, 36 % firmy s více než 500 zaměstnanci a zbylými 24 % firmy s méně než 100 zaměstnanci.

 

V příští části Platové studie 2017 představíme mzdové a sociální ukazatele...

 

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...