studie

Controllingový panel 2013, Část I - Plánování

Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný „Controlling-Panel“. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce 2013 tato studie prováděna paralelně v Rakousku a v České republice. Cílovou skupinou byli vedoucí controllingu z partnerských „top 500“ společností Controller Institutu v Rakousku a v Česku, a dále také vedoucí controllingu, financí a obchodu členských společností České asociace pro finanční řízení

Průzkum probíhal formou online dotazníku (průzkumu) v období od 4.9.2013 – 30.10.2013. Na studii se podílelo 253 podniků, popř. organizací. Dotazované podniky působily převážně v oblasti průmyslu (41 %) a dále v oborech infrastruktura (21 %), poskytovatelé služeb (14 %), obchod (9%) a banky a pojišťovny (6%). Všechny ostatní obory byly sloučeny do jedné položky „ostatní“. 5% dotazovaných tvořily odpovědi neziskových organizací. O něco více než polovina firem měla obrat větší než 25 milionů EUR a menší než 250 milionů EUR. Výsledky je proto možné vnímat jako reprezentativní zejména pro firmy střední velikosti. 18 % respondentů představovaly firmy obchodované na burze, 29 % tvořily rodinné podniky.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...