slovník

Relevantní a irelevantní náklady/výnosy

Pro podporu rozhodování mohou být náklady a výnosy členěny podle toho, zda jsou relevantní pro konkrétní rozhodnutí. Relevantní náklady a výnosy jsou budoucí náklady a výnosy, které se budou měnit na základě konkrétního rozhodnutí, zatímco irelevantní náklady a výnosy jsou ty náklady a výnosy, které nebudou konkrétním rozhodnutím nijak dotčeny.

Analýza zda ukončit činnost založená na relevantních nákladech a výnosech je proces zjištění, zda je nebo není výhodnější zastavit výrobu výrobku nebo poskytování služby než dále pokračovat.

 

Relevant and Irrelevant Costs/Revenues

For decision-making, costs and revenues can be classified according to whether they are relevant to
a particular decision. Relevant costs and revenues are those future costs and revenues that will be changed by a decision, whereas irrelevant costs and revenues are those that will not be affected by the decision.

Abandonment analysis, based on relevant cost and revenues, is the process of determining whether or not it is more profitable to discontinue a product or service than to continue it.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...