slovník

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady nemohou být výlučně přiřazeny s konkrétním předmětem kalkulace. Jsou doplňkem přímých nákladů. Někdy jsou však objektivně přímé náklady považovány za nepřímé, protože jejich sledování jako přímých by nebylo efektivní. Pokud jsou tyto náklady víceméně zanedbatelné, výhody z přesnější kalkulace nákladů na produkt stejně neospravedlní vysoké náklady, které jsou se získáním takové informace spojeny.

Abychom dokázali přiřadit nepřímé náklady předmětu kalkulace, musíme vycházet z odhadů. Tyto náklady musí být přiřazeny podle jedné nebo více tzv. režijních přirážek. To je prostředek přiřazení režie výrobku nebo službě založený např. na spotřebě jednicové práce (sazba na hodinu jednicové práce), jednicových mzdách (procento přirážky k jednicovým mzdám) nebo strojových hodinách (sazba na hodinu strojového času).

 

Indirect Costs

Indirect costs cannot be identified specifically and exclusively with a given cost object. They complement direct costs. Sometimes, however, direct costs are treated as indirect because tracing costs directly to the cost object is not cost effective. When such a cost is insignificant, the expense of tracing such item does not justify the possible benefits from calculating more accurate product costs.

Indirect costs are also called overhead costs or “burden” in the USA.

An estimate must be made of resources consumed by cost objects for indirect costs. These costs are assigned to cost units by means of one or a number of overhead absorption rates. They are means of attributing overhead to a product or service, based for example on direct labour hours (direct labour hour rate), direct labour cost (direct labour cost percentage rate) or machine hours (machine hour rate).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...