rozhovor

Dnes odpovídá...
Vašek Bárta (PROFINIT)

CAFIN si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese.  Zajímají nás, jaké jsou aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Dnes přinášíme rozhovor s panem Vaškem Bártou, který pracuje na pozici Head of Performance Management, ve společnosti Profinit.

Co podle Vás znamená být dobrým controllerem?

Být dobrým controllerem znamená znát perfektně svoji firmu. Controller musí nutně znát všechny procesy ve firmě, musí vědět, co je klíčové a co podpůrné. Musí hodnotit výkon firmy ve všech souvislostech. To znamená, že musí současně chápat marketingové specialisty, specialisty výroby, specialisty prodeje, specialisty HR agendy apod. Controller musí být také na stejné vlně s managementem, musí managementu vidět do hlav. Není to o tom, jen měřit, počítat výsledky. Je nutné umění správné interpretace výsledků pro správné návrhy opatření. Tento ohromný záběr je přesně to, co mne na této profesi baví.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Cit pro odlišení podstatného od nepodstatného. Není to žádná novinka, ale toto považuji za klíčový faktor úspěchu, který se těžko získá na škole. Zároveň platí, že není nezbytně nutné absolvovat mnohaletou praxi – znám vnímavé jedince, kteří byli schopni získat tento cit a chovat se zkušeně i například do dvou let.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Můj největší úspěch, na který jsem hrdý, je na prvním místě moje rodina. Pokud se zaměřím na profesní oblast, tak za úspěch mi stačí to, že se prozatím ještě dokážu zamyslet a jsem schopen navrhovat řešení problémů, nové způsoby řešení pro naše zákazníky, dokážu prý být inspirativní pro mé kolegy nebo zajímavý pro studenty. Stačí mi to, když za sebou mám několik controllingových útvarů, které jsou spokojené s tím, co jsem pro ně mohl já a celý náš tým udělat.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Těch osob je více. Nemám univerzální vzor. Vážím si každého, kdo něco dokázal. Od každého se mohu učit.

Jednu osobu, které si vážím, ale zmíním. Je to moje manželka, která toho musí zvládat hodně, neboť jsem často duchem nebo i fyzicky mimo rodinu.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život - projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Vliv profese na soukromý život bych pojmenoval: „kovářova kobyla chodí bosa“. Controlling jsem doma nezavedl. Na to jsou v rodině jiní specialisti :-)

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Klíčový moment bylo moje první zaměstnání. Ještě při studiu jsem nastoupil do controllingu jedné z bank, kde jsem v začátku procházel velmi tvrdým drilem. Nešlo o to mořit se s excely přes noci, ale šlo o to pochopit z bankovního business co nejvíce, pochopit finance v detailu a v souvislostech. Šéf byl svéráz. Zkoušel nás, psali jsme testy. Ne každý to vydržel, bylo nás více a zůstalo nás pár. Ale díky tomu jsem hned od začátku byl vedený k tomu, že v rámci controllingu je nutné chápat věci v detailu a přitom v souvislostech.

Poté, co jsem si vyzkoušel v controllingu téměř všechny funkce a oblasti, jsem přešel na stranu konzultantů. Díky tomu mám možnost poznávat nové problémy, nové oblasti a přemýšlet nad řešením problémů našich zákazníků. To mě baví.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Sdružování lidí se společným zájmem – to je pro mne klíčová funkce. To byl důvod, proč se naše společnost připojila do asociace. Je skvělé, že díky CAFIN se můžeme setkávat s lidmi se stejnými problémy, s podobnými zážitky z profese, sdílet informace. Pochopitelně si také vážím příležitosti, že máme možnost sdílet i naše úspěchy a snad tak pomoci jiným členům, kteří řeší obdobné problém. V tomto směru CAFIN svou práci dělá skvěle.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Účastnil jsem se více akcí a osobně oceňuji koncept, obsah i formát konference IT pro FINANCE, která se konala poslední podzim.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Moc rád bych se účastnil více vzdělávacích akcí Controller Institutu. Řada kurzů nabízí zajímavá témata. Také se těším, že se mi konečně podaří vyšetřit čas a zúčastnit se Letního setkání členů CAFIN (pozn. red: letos pod názvem CAFIN DAY).

Vašku, děkuji za rozhovor.

Lenka Kovaříková, CAFIN

 

 

 

Další zprávy z této kategorie