rozhovor

Dnes odpovídá...
Petr Tryner

Do rubriky "Představujeme nové členy" jsem tentokrát vyzpovídala Petra Trynera, kterého jsem poprvé potkala loni na velmi vydařené konferenci IT pro FINANCE. Jsem ráda, že se od té doby Petr aktivně zapojil do aktivit naší asociace a že byl ochotný mi zodpovědět následující otázky.Pracuje jako obchodník pro společnost INFA Partner.

Na jaké pracujete pozici a co je podle Vás důležité pro výkon této pozice?

Pracuji jako obchodník (Sales Manager) pro společnost INFA Partner, s. r. o. Jako obchodník pracuji celý svůj profesní život (více než dvacet let). Když bych měl ve zkratce říci, co je důležité pro obchod- ní pozici, tak to je schopnost naslouchat. Dle mého názoru se zdá, že této základní schopnosti ubý- vá, i přesto a nebo možná právě pro to, čím víc máme různých komunikačních „udělátek“. Patřím do „staré školy“ a jsem rád, když platí dohodnuté věci, byť třeba jen podáním ruky.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Řekl bych, že to je takový zajímavý „pall mall“. Na škole se člověk naučí spoustu základních do- vedností, sociálních či faktických znalostí, ale teprve reálná praxe mu pomůže tyto jednotlivé dílky (puzzle) dávat postupně dohromady. Je fajn, když člověku každý den přinese alespoň jeden dílek, i přesto, že v tu chvíli ho nemá do celkové mozaiky kam přidat. Trpělivost „růže přináší“, tak se zcela jistě dočká dalších kousků, které do sebe jednou zapadnou.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce pyšný?

V životě jsem se setkal se spoustou lidí a účastnil se mnoha jednání, která mnohdy nebyla jedno- duchá (myšleno i v soukromém životě). Vždy jsem se snažil a myslím, že se mi podařilo (alespoň v drtivé většině případů) udržet jak profesní, tak i lidský přístup. V tomto je bilance příznivá a jsem rád, že se mohu každému, koho jsem kdy potkal, podívat zpříma do očí.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Osob, kterých si vážím, je celá řada. Nevím, jestli máme dost prostoru, abych je tady vyjmenoval. Každopádně jsou to, jako u většiny lidí, především rodiče, dále spousta dalších lidí, která mně, ať již vědomě či nevědomě, formovala (a teď nemám na mysli osobního trenéra, ahoj Petře).

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesi-onální deformace?

Deformace snad ani ne, i když, jak nad tím tak přemýšlím, nevím, zda mám dostatečný odstup. Možná se v obchodě pohybuji tak dlouho, že mi některé věci připadají normální, ale zde hodně záleží na úhlu pohledu.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaké byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Jak jsem již uvedl, více než dvacet let se věnuji obchodování, snažím se hledat správná a přesná řešení potřeb a požadavků na straně zákazníka. Abych dosáhl úspěchu, potřebuji mít kolem sebe schopné a nápomocné lidi. Mohu mluvit o štěstí, že se mi vždy dařilo kolem sebe takové osobnosti mít. Moji kariérní cestu bych rozdělil do dvou etap, a to tzv. před Austrálií a po ní. Před tím, než jsem v roce 2001 odjel na roční studijní pobyt do města Cairns, jsem pracoval pro společnosti BP (British Petroleum), Coca Cola, Itex. Po svém návratu jsem začal pracovat pro tzv. technologické společnosti. Nejvíce zkušeností jsem načerpal ve společnosti Logos, kde jsem pracoval déle než pět let. Na tuto dobu velmi rád vzpomínám (jak na spolupracovníky, tak na vyčerpávající, ale profesionální a korektní jednání na zajímavých projektech).

Nyní pracuji ve společnosti INFA Partner, s. r. o. a mohu upřímně říci, že styl a vedení menší společnosti má své nesporné kouzlo. Oproti korporacím, kde jsem působil, je zde příjemná „rodinná“ atmosféra, přímá a rychlá komunikace bez nesmyslného eskalování a alibismu, toho je kolem nás v dnešní době opravdu nadbytek.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Teď si dovolím parafrázovat Jana Nerudu „všude kde jsem byl, byl jsem rád“. Nyní vážněji – členem CAFINu jsem od minulého roku. I když to není dlouhá doba, zúčastnil jsem se několika příjemných akcí, na kterých jsem poznal zajímavé lidi. S některými se mi podařilo navázat obchodní spolupráci na téma datové integrace a datová kvalita.

Každopádně nejzajímavější bylo Vánoční setkání, kde jsem měl možnost popovídat si s Radkem Jarošem, následně zhlédnout jím komentovaný dokument o zdolání K2. Smekám před tímto pánem.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Několik zajímavých akcí jsem si již vybral. Nejbližší proběhne nyní v březnu (pozn. redakce – akce již proběhla). Rád se vzdělávám a neméně rád se potkávám s novými lidmi – nikdy nekončící skládání jednotlivých dílků. I to patří k životu, který mám moc .

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Kovaříková

Další zprávy z této kategorie