rozhovor

Dnes odpovídá...
Petr Stiebitz (Micro-Electronics CR)

Petr Stiebitz (finanční ředitel, Micro­Electronics Czech Republic) je věrným členem CAFIN a úspěšný absolvent vzdělávacího cyklu Diplomovaný Controller. Ačkoliv ho na našich akcích vídáme poměrně často, dozvěděla jsem se z následujícího rozhovoru mnoho nového. Jak sám zmínil, jeho kariéra byla ovlivněna první prací, do které po studiu nastoupil.

O jakou pozici šlo, a mnoho dalšího, se dozvíte po přečtení následujícího rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

Myslím si, že ideální typ finančního ředitele neexistuje. Vždy záleží na potřebách konkrétní firmy a jejích požadavcích v dané fázi. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nad rámec obecných fundamentálních předpokladů pro tuto pozici je nutné, aby finanční ředitel dokázal stanovit priority, řídil změny, aby byl orientovaný na výsledky a řídil akce vedoucí k jejich dosažení a dále aby uměl výborně komunikovat se „stakeholders“ a ostatními odděleními. Zejména těmi, která vytvářejí přidanou hodnotu. Aby oni rozuměli jemu a naopak. Měl by být oporou, šířit finanční povědomí a podílet se na procesech zlepšování. V současné době vnímám trend, kdy CFO má zkušenosti z jiných oddělení než pouze z finančního.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil si to až praxí?

Ve škole se naučíte teoretické znalosti a žít v nových sociálních kruzích. To bych hodnotil pozitivně. Co mi chybělo, byla práce se „soft skills,“ nedostatek prostoru pro argumentaci a vyjednávání. V praxi neustále řešíte úlohy, které v daný okamžik nemají jediné správné řešení, ale s týmem nebo sám musíte udělat finální rozhodnutí. Toho se ve škole nedostávalo.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Největším úspěchem je pro mne připravenost firmy na opakovaný roční dvojciferný růst, který výrazně převyšuje růst trhu, a to, že dobře zvládám svoji roli. Důkazem toho je, že mě oslovil náš globální CFO s nabídkou pracovní příležitosti v Evropě, Mexiku, Asii, z nichž některé jsem již přijal. Nejvíce hrdý jsem na to, že mě práce baví a dokážu mít kvalitní soukromý život.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Osobně nemám jeden vzor, ale vybírám si konkrétní vlastnosti nebo činy od více lidí. V soukromém životě, v práci nebo na seminářích jsem se inspiroval mnohokrát. Dobrým zdrojem jsou i filmy a seriály, které jsou mým koníčkem. Zajímavé je, že mě u druhých zaujmou především vlastnosti, které zrovna považuji za důležité.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Asi ano. Občas mě napadají anglické výrazy a nemohu si vzpomenout na český ekvivalent. A také si dělám rozpočet příjmů a výdajů a porovnávám je s realitou. Ale jinak v soukromém životě tolik neplánuji a mám více prostoru pro emoce a spontánní rozhodnutí.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaké byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Na VŠE jsem v posledních dvou ročnících zvolil specializaci se zaměřením na podnikové finance a management. Jako klíčový hodnotím výběr první práce po škole, která mi nasměrovala kariéru. U mě to bylo v české pobočce švýcarské společnosti, kam jsem nastoupil jako controller a následně se stal vedoucím controllingu. Když si dnes vzpomenu na controllingové nástroje, které jsme používali na začátku, tak je to až úsměvné. Ale kvůli tomu jsem měl možnost pracovat na designu, vytváření a implementaci nového MIS a přechodu na SAP. Od roku 2011 pracuji v automobilovém průmyslu na pozici finančního ředitele. Nejvíce mě posunuly projekty nad rámec běžné činnosti a práce v mezinárodním prostředí. Pozitivně hodnotím vytvoření a implementaci nové strategie a také akvizici konkurenční společnosti.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Možnost setkat se s dalšími profesionály v mém oboru na některých přednáškách a zvýhodněný přístup ke kurzům. Zároveň očekávám přístup ke studiím a analýzám, které sehrají roli pro má rozhodnutí.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Líbil se mi cyklus Diplomovaný controller a loňské vysokohorské vánoční setkání CAFIN s přednáškou Radka Jaroše pro jeho atmosféru. A zmíněný cyklus, protože nabízí ucelený přehled základních znalostí controllingu, řešení praktických modelových situací. Také jsem ho absolvoval po několikaleté praxi a měl možnost si s odstupem času a z nadhledu připomenout studium z VŠE. Zároveň jsem měl příležitost se bavit s ostatními studenty o tom, jak řeší některé oblasti u nich ve firmách a měl tak možnost srovnání.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Rád bych se příští rok podíval na CAFIN DAY. Akce Controller Institutu budu vybírat pro někoho ze svého týmu.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Kovaříková
Česká asociace pro finanční řízení

 

---------------------------

Ing. Petr Stiebitz

Petr je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Své pracovní zkušenosti získal ve společnosti Schindler CZ, kde začínal na pozici „Financial Controller“. Po téměř pěti letech na této pozici zastával úkoly spadající pod „Head of Controlling.“ Od roku 2011 je finančním ředitelem ve firmě, která se specializuje na osazování desek plošných spojů pro automobilový průmysl a průmyslovou techniku, Integrated Micro-Electronics Czech Republic.

Další zprávy z této kategorie