rozhovor

Dnes odpovídá...
Petr Sazovský

Petr pracuje jako finanční ředitel společnosti BIKE FUN, která je výrobcem všech typů jízdních kol. Co ho v práci naplňuje, jaká byla jeho cesta k této pozici a zda má nějaký vzor nám prozradil v následujícím rozhovoru.

 

Rozhovor vznikl v červnu 2020

 

Co podle vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

Velmi záleží, jaká je pozice finančního/ekonomického oddělení v dané společnosti, modelu fungování, oboru atd., ale v ideálním případě je oddělení partnerem napříč společností a je v „centru dění“. Pokud je tohoto stavu dosaženo, pak je to dle mého názoru základní předpoklad, aby celé oddělení a potažmo finanční ředitel odváděli dobrou práci. Ale to samo o sobě určitě nestačí. Doba se mění rychle a požadavky na pozici finančního ředitele narůstají – ať už jde o znalosti a zkušenosti, schopnosti přizpůsobovat se a prosazovat změny, velmi dobrý přehled o tom, co se v dané společnosti děje, nebo o oblast soft skills. Z vlastní zkušenosti vím, že není jednoduché těmto požadavkům vždy vyhovět.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Nemyslím, že má odpověď někoho překvapí – studium mi dalo možnost získat teoretický přehled, styl uvažování a příležitost poznat spoustu skvělých lidí. Ale nebudu přehánět, když řeknu, že jen první rok praxe mi stačil pro získání dovedností, které značně přesahují to, co jsem se naučil při studiu. Na druhou stranu je otázka, jestli by to vše bylo bez studia možné.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Asi by se daly vyjmenovat konkrétní úspěchy, ze kterých mám radost, ale mnohem důležitější pro mě je dobrý pocit z odvedené práce jako takový a hlavně to, že se každý den na ni těším. A pokud přispěji k tomu, že tento pocit mají také mí kolegové, tak to hodnotím jako největší úspěch – bez mého skvělého pracovního kolektivu by mě práce určitě tolik nenaplňovala.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nemám jeden „velký“ vzor, nicméně musím přiznat, že se snažím sledovat své okolí a v mnoha oblastech mám osoby, které mě velmi inspirují. Ve valné většině případů to jsou lidé, kteří se nebojí dělat rozhodnutí, případně nemají strach dělat něco nového a neokoukaného. Speciálně u majitele společnosti, pro kterou mám tu čest pracovat, mě každý den překvapuje v praxi to, co je teoreticky nazýváno „thinking out of the box“.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš soukromý život - projevuje se u vás něco jako profesionální deformace?

Určitě ano, manželka by to dokázala potvrdit J. Někdy je to ve formě používání excelu tam, kde by to jiné nenapadlo, jindy mi to dojde, když řeším pracovní záležitosti mimo práci a mému nejbližšímu okolí přijde, jako bych mluvil čínsky.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Po absolvování na ESF MU (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity) jsem nastoupil do oddělení auditu ve společnosti Ernst & Young, což byla rozhodně pověstná škola (pracovního) života. Po čtyřech letech v auditu jsem přesedlal do „reálného“ businessu v oblasti treasury v korporátní společnosti Varroc Lighting Systems. U stávajícího zaměstnavatele BIKE FUN International pracuji na pozici finančního ředitele a jednatele. Lidé, co mě znají, ví, že absolutně nevěřím na hříčky osudu, ale musím uznat, že mě zpětně vždy pobaví, jak několik málo konkrétních událostí změnilo mou životní cestu. V mém případě to byl šestiměsíční studijní pobyt ve Finském Jyväskylä, který mi dal mnoho do života.

Co vás vedlo k tomu, připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Šlo jednoznačně o pragmatické rozhodnutí, kdy jsem si uvědomil, že akce, kterých se účastním, jsou (spolu)pořádány asociací CAFIN. Konkrétní očekávání nemám, věřím, že členství mi bude pomáhat se znalostmi a zkušenostmi tak jako doposud.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Už mnoho let se účastním Treasury fora a podle mě je to skvěle organizovaná akce, ze které si člověk mnoho odnese. Navíc úroveň má dle mého stoupající tendenci.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Letos, podobně jako loni, Treasury fora a také IT pro finance – loni se mi akce moc líbila.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Někdy až hloupost v uvažování některých politiků a státních úředníků.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0?  Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Průmysl 4.0 vnímám jako mediální zkratku, takový buzzword. Tím však nechci popírat probíhající trendy. V naší společnosti se projevuje v mnoha směrech, byť je pravda, že v samotné výrobě kol tomu tak úplně dle mého názoru není.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Turistika, squash, badminton a rodinná pohoda.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Pravidel je více, ale rozhodně se netrápím věcmi, které nedokážu ovlivnit. A pak jsem také do určité míry zastánce flexibility a improvizace – spousta problémů se řeší sama. 

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Petr Sazovský, FCCA

Po absolvování na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity nastoupil Petr do oddělení auditu společnosti Ernst & Young. Po čtyřech letech přesedlal do „reálného“ businessu v oblasti treasury v korporátní společnosti Varroc Lighting Systems. U stávajícího zaměstnavatele BIKE FUN International pracuje na pozici finančního ředitele a jednatele.

Další zprávy z této kategorie