rozhovor

Dnes odpovídá...
Jaroslav Štěpař (LANEX)

Dnes přinášíme rozhovor s novým členem CAFIN, panem Jaroslavem Štěpařem, který pracuje na pozici Vedoucí controllingu ve společnosti Lanex.

Co znamená být dobrým vedoucím controllingu?

Být dobrým vedoucím controllingu znamená nejen mít informace o současném vývoji ve společnosti, ale hlavně předvídat budoucí vývoj společnosti. Moderní controller se musí umět dívat hlavně do budoucna s cílem předvídat důsledky realizovaných či teprve plánovaných kroků managementu.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Na každé vedoucí pozici je nejdůležitější práce s lidmi. Tím myslím nejen práci se svým týmem, ale i s kolegy a nadřízenými. To se během studia dostatečně nenaučíte.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce pyšný?

Nejdůležitější je, jak kariéru začnete, proto jako svůj největší úspěch považuji, že jsem úspěšně prošel assessment centrem v mezinárodní auditorské firmě a dostal nabídku v této firmě pracovat. Nejvíce jsem hrdý na povedenou restrukturalizaci a stabilizaci logisticko-spediční firmy, kterou jsme společně s generálním ředitelem v čase mého působení prováděli.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osoba?

Velice si vážím bývalého prezidenta prof. Ing. Václava Klause, CSc. pro jeho nadčasové myšlenky v oblasti fiskální a měnové politiky EU. Ve své době předpověděl problémy, kterými si EU prochází v současné době.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesi-onální deformace?

Manželka absolvovala na univerzitě stejný obor a také začínala svoji kariéru jako auditor ve velké mezinárodní společnosti. Mluvíme tedy většinou stejnou řečí a díky tomu v rodinném životě pro- fesionální deformaci příliš nepociťuji. Zároveň se snažím i přes velké pracovní vytížení dodržovat work-life balance.

 

Na které akce asociace CAFIN, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

V asociaci CAFIN jsem relativně nováčkem, nebyl jsem tedy ještě na žádné akci.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN byste se rád zúčastnil a proč?

Láká mě tradiční Sněm členů a Letní setkání členů, bohužel mi to loňský červen nevyšlo.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Kovaříková

Další zprávy z této kategorie