článek

Geocontrolling

Mapy provázely člověka odedávna. Čím jsou staršího data, tím jsou méně přesné, možná i úsměvné, ale o to možná půvabnější. Tato doba již je ale beznadějně za námi a pojem „bílé místo“ na Zemi může být možná předmětem staré dobrodružné knihy… Pokud však následující článek o Geocontrollingu aspoň pro některé z vás bude takovým bílým místem, které vzbudí váš zájem o něj, budu rád, že jsem článek nepsal zbytečně.

Geografická data

 

Máme data. Máme jich hodně. A tím myslím opravdu hodně. Máme jich tolik, že kolikrát nevíme, co s nimi. Jak tyto informace strukturovat, zobecnit a přehledně sdělit? Ze své vlastní zkušenosti z velkých retailových společností mohu říci, že přes mohutné analytické nástroje, jež dovedly analyzovat data až na úroveň jednotlivých transakcí, jsme stále zápasili se schopností tato data sdělit v nějaké uchopitelné formě. Pokud s tím zápasíte také, mohl by jednou z možností řešení být právě Geocontrolling.

Většina dat v sobě obsahuje geografickou složku. Samozřejmě ideální stav je, pokud data obsahují přesné GPS souřadnice, nicméně většina z nás je vděčná aspoň za adresu u zákazníka (pokud ji tam obchodník milostivě zadal. A to správně!)

Správné přiřazení dat do souřadnicové sítě nemusí být vždy jednoduché. Z tohoto důvodu existuje řada nástrojů i specializovaných firem, které jsou schopny zvláštními nástroji firemní data tzv. „geokódovat“, tzn. opatřit i např. neúplná data příslušnými GPS souřadnicemi.

 

Co je to GIS?

 

Pevně věřím, že aspoň adresy zákazníků máme, a proto se můžeme posunout směrem ke GIS. Co je to GIS?

Je to zkratka pro Geografické Informační Systémy. Má osobní zkušenost je, že pojem GIS lidem z naší „ekonomické branže“ většinou nic neříká. A přitom se s GIS každý den potkáváme. GIS nedělá zjednodušeně nic jiného, než že danou informaci přiřadí na zemský povrch na příslušné místo a poskytne nástroje pro jejich analýzu.

__________________________________________________________________

„GIS nedělá zjednodušeně nic jiného, než že danou informaci přiřadí na zemský povrch na příslušné místo a poskytne nástroje pro jejich analýzu“

__________________________________________________________________

GIS jako mnoho jiných věcí vznikl nejdříve pro potřeby armády, aby postupně pronikal do dalších oborů. Zpracovávají se v něm např. záplavové zóny, pokrytí signálem, spádové zóny, lesní školky, dělení obchodních regionů a mnoho a mnoho dalších oblastí.

Víte, kolik má ČR základních sídelních jednotek (ZSJ)? Přes 22 tisíc. To znamená, že si můžete promítnout Vaše firemní data až na takto detailní úroveň a ptát se: Kolik tam žije lidí?

Kolik tam žije žen? Jak je velká průměrná domácnost? A další stovky atributů, které sčítání lidu obsahovalo.

 

Obrázek 1: Vymezení spádových zón

 

Geocontrolling

 

Geocontrolling se zabývá využitím GIS aplikací pro potřeby obchodního a finančního řízení firem. Jeho hlavní výhody jsou následující:

  • Využívá GIS a datové zdroje k tvorbě informačního systému, které produkuje data důležitá pro sledování a řízení ekonomické činnosti za zvolené geografické jednotky
  • Abstraktní tabulky a grafy jsou nahrazeny konkrétním mapovým podkladem, propojování nejrůznějších zdrojů dat je řešeno systémově pomocí GIS a jejich lokalizací.
  • Geocontrolling pokrývá celé standardní controllingové spektrum, tzn. od vysoce specializovaných analýz až po průběžné monitorování operativní činnosti.
  • Díky kombinaci dat vztahující se k určitému místu je Geocontrolling schopen postihnout a prezentovat souvislosti, které jsou formou standardního reportingu těžce postižitelné.

 

Obrázek 2: Zmapování tržeb na podkladu počtu obyvatel v jednotlivých okresech

Obrázek 3: Posouzení tržeb firmy na podkladu počtu obytných domů v okresech

 

Obrázek 4: Posouzení zbývající kapacity skládek / podnikání v odpadech

Tyto čtyři příklady podle mého názoru jasně demonstrují velkou výhodu Geocontrollingu. Poskytují velice různorodou komplexní informaci na jednom reportu. Zkuste si představit, jak byste tuto informaci poskytli pomocí grafů či tabulek.

Právě možnost vrstvení informací, skládání rozdílných datových vrstev, kombinace veřejných datových zdrojů (např. sčítání lidu) s firemními daty (např. tržby na zákazníky, servisní zásahy, etc.), dávají možnost komplexní informace sdělovat jednoduchým a přehledným způsobem. Lokalizace veškerých dat či datových vrstev na zemský povrch nám tato data automaticky propojí a znázorní souvislosti, které bychom hledali v tabulkách a grafech velice těžko.

 

Závěrem

Jak jsem již psal v úvodu, cílem tohoto článku je vzbudit zájem o Geocontrolling. Schopnost geograficky zpracovávat data se stane běžnou součástí práce každého ekonoma, kontrolora, obchodníka atd. A kdo se tím začne zaobírat již nyní, může mít aspoň na chvíli zase v něčem náskok…

 

Poděkování

Děkuji kolegům z CS Map za podporu s tvorbou příkladových obrázků.

 

Ing. Michal Olexa

Michal vystudoval VŠE v Praze. Má zkušenosti z výrobních, obchodních i poradenských firem, kde pracoval většinou v pozicích CFO či COO, v některých případech také jako interim manager. Měl možnost pracovat jak pro velké mezinárodní firmy, tak pro firmy s domácím kapitálem. V rámci některých kontraktů se podílel také na expanzi firem v regionu CEE. V současné době pracuje jako finanční ředitel výrobní firmy v Litomyšli.

Profesně ho nyní nejvíce zajímá oblast BI (PowerPivot) a možnosti využití GIS aplikací pro potřeby obchodního a finančního řízení (geocontrolling).

Další zprávy z této kategorie