článek

EET a aktuality k DPH

Elektronická evidence tržeb (EET) je v současné době nepochybně největším daňovým tématem v ČR. Dokonce tak velkým, že se z něj stalo předvolební téma krajských voleb, podobně jako v minulosti zdravotnické poplatky nebo církevní restituce. Nic na tom nezmění ani fakt, že kraje do EET nemají vůbec co mluvit…

Ministerstvo financí prozatím nevyslyšelo žádosti podnikatelů, aby spuštění EET odložilo alespoň o 1 měsíc a tím ulehčilo adventním trhovcům. Od 1. 12. 2016 bude zřejmě EET skutečně spuštěna.

Od 29. 7. 2016 platí také relativně malá novela zákona o DPH, u které upozorňuji především na zmírnění sankcí souvisejících s kontrolním hlášením (KH). Pokud podáte KH pozdě jen jednou v kalendářním roce, pokutu platit nemusíte. Dále budete moci požádat o prominutí pokut souvisejících s KH, přičemž správce daně může zcela nebo zčásti pokutu prominout, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

KH podáváme již téměř rok. Většina plátců DPH si na něj zvykla a přijala jej jako nutné zlo. Sestavení KH nebylo zpočátku úplně jednoduché, ale z našich zkušeností vyplývá, že po uplynutí prvního pololetí většina softwarů sestavení KH bez větších obtíží zvládá. Ze zpětných reakcí správců daně jsme vypozorovali, že nejčastějším problémem jsou drobné chyby, jako např. chybně uvedená čísla dokladů, chybná DIČ apod. Odstraňování těchto chyb nepochybně nebylo hlavním účelem zavedení KH.

Blíží se okamžik, kdy bude možné vyhodnotit přínos KH. Ten by měl být především finanční. Ministerstvo financí již poměrně dlouho používá při svých odhadech daňových úniků částku 80 mld. Kč. Je tedy na místě otázka, jaký přínos do státního rozpočtu zavedení kontrolního hlášení skutečně přinesl? Podle vývoje státního rozpočtu, jak o něm průběžně informuje Ministerstvo financí, to vypadá, že téměř vůbec žádný. Meziroční růst příjmů z DPH k 30. 6. 2016 činil 4,6 mld. Kč, což činí 4,4 %. Tento růst je ovšem výrazně ovlivněn růstem celé české ekonomiky a především spotřeby domácností.

Od kontrolního hlášení jsme očekávali, že výrazně ubude zadržování nadměrných odpočtů formou
tzv. POPů (postup k odstranění pochybností). Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že se tak nestalo, spíše naopak. Finanční správa naplňuje trend, který veřejně deklaruje – předmětem její aktivity bude především vrácení DPH.

Dalšími dvěma oblastmi, kde je finanční správa velmi aktivní, je oblast transferových cen a odpočitatelná položka na výzkum a vývoj. Vzhledem k vývoji v EU a k celoevropskému postoji neočekávám, že by byl přístup státu k daňovým subjektům benevolentnější.

Další zprávy z této kategorie