článek

Daňové zvýhodnění pro služební elektromobily

Když zaměstnavatel půjčí své auto zaměstnanci pro soukromé účely, považuje to daňový řád za zaměstnancův příjem. A proto musí tato osoba danit částku odpovídající 1 % kupní ceny automobilu. K 1. červenci 2022 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která podmínky užívání služebního vozu pro soukromé účely mění – tedy pokud se jedná o nízkoemisní vůz.

V celé Evropské unii se stupňuje tlak na snižování emisí a minimalizaci uhlíkové stopy. Z tohoto důvodu byla do tuzemského zákona o daních z příjmu zanesena novinka, která má za cíl podpořit rozvoj elektromobility. O co se jedná? Pokud je oním služebním automobilem nízkoemisní typ (elektroauto, plug-in hybrid nebo stroj poháněný zemním plynem), daní zaměstnanec při jeho soukromém užití pouze 0,5 % kupní ceny vozu.

Na první pohled může jít o výraznou slevu, nicméně je třeba si uvědomit, že pořizovací cena elektromobilu bývá oproti autům se spalovacím motorem výrazně vyšší. Celková daňová úleva tedy bude zřejmě menší, avšak každé snížení daní můžeme jen vítat. Nebyli by to ovšem čeští zákonodárci, aby i takto jednoduchou změnu legislativy alespoň trochu nezkomplikovali. Minimální výše přijmu za použití služebního vozidla totiž dle novely činí 1000 Kč. Jinými slovy, i pokud zaměstnavatel kupuje do své flotily levnější vozy, má zaměstnanec smůlu, protože stejně vždycky daní onu tisícovku.

První mzdou, ve které byste měli daňové zvýhodnění u nízkoemisních služebních vozů zohlednit, je vzhledem k datu nabytí účinnosti zákona ta za červenec 2022. Za nízkoemisní přitom zákon považuje takové vozidlo, které nepřesahuje limit 50 g oxidu uhličitého na kilometr jízdy a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu.

Závěrem dodejme, že novela obsahuje i další daňovou výhodu spojenou s elektromobilitou: přeřazení zařízení sloužícího k dobíjení elektromobilů ze třetí odpisové skupiny do odpisové skupiny druhé. Podle důvodové zprávy k novele je zrychlené odpisování těchto zařízení nicméně jen dočasným režimem. A to do doby, než bude v zákoně o daních z příjmů komplexně rekodifikována oblast daňového zacházení s majetkem, jejímž cílem je zjednodušení odpisování a snížení počtu odpisových skupin.

Chcete být o podobných novinkách informováni v předstihu? Jste-li členem České asociace pro finanční řízení, už brzo získáte novou členskou výhodu: speciální bezplatný tarif služby Zákony zavčas, která podnikatele na legislativní úpravy upozorňuje. Zde můžete vyplnit stručný dotazník, který nám pomůže nastavit vám tento tarif přímo na míru.   

 

Mgr. Ing. Jaromír Škára

Absolvoval Právnickou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a už více než 15 let se věnuje advokacii se zaměřením na firemní klientelu. Rád se stává dlouhodobým partnerem společností, jimž se snaží pomáhat se stejnou péčí jako lékař svému mnohaletému pacientovi – s důrazem na prevenci vzniku problémů, otevřenost a vzájemnou důvěru. Je tvůrcem a odborným garantem služby Zákony zavčas, která slouží jako právní antivirus a překladač v jednom: monitoruje legislativní změny a srozumitelně upozorňuje klienty na vše podstatné pro jejich podnikání.

 

 

 

 

Další zprávy z této kategorie