s
studie
30.5.2019
Controllingový panel 2018 - průzkum 3. část

Jaká je aktuální pozice controllingu v českých podnicích? Na to Vám odpoví průzkum, který probíhal od  června do srpna 2018. Do průzkumu se zapojilo celkem 82 firem z nichž 45 % působí v oblasti průmyslového odvětví.

Celkem 46 % zapojených podniků disponuje více než 500 zaměstnanci. V třetí části i si řekneme něco o vymezení controllingu vůči ostatním útvarům vzhledem k financím, účetnictví a kontrolnímu systému.

Finance, účetnictví a kontrolní systém

K překvapivým závěrům směřuje především utkání na polovině, kde jsou controlleři domácí („Finance, účetnictví a kontrolní systém“). Situací, při jejichž řešení controlling dominuje, je většina (připomeňme, že podmínkou dominance je výsledek, přesahující 50 % v součtu za první dvě kategorie „Odpovědnost controllingu“, „Intenzivní účast controllingu“), ve srovnání s rokem 2016 však dochází ke koncentraci – dominantní role controllingu celkově ubývá (z 11 na 9 při celkovém počtu 16 situací). Výrazný pokles dominance (přesahující 12 % bodů) potkal zejména témata Řízení pracovního kapitálu, Plánování a řízení likvidity, Reporting likvidity a financování a Analýza a ocenění rizik, z nichž pouze první ještě fakticky dominuje, a to přesně na dolní hranici 50 %, ostatní již pro tento rok pásmo dominance opustily.

Naopak, nejvyšší vzestup dominantní role zaznamenala témata Hodnocení výkonnosti jednotek, Vnitropodnikové zúčtování výkonů a Hodnocení hospodaření středisek (v tomto pořadí), jde však pouze o 6 – 8 % bodů. Tyto situace vykazovaly dominantní roli controllingu již v roce 2016. Z pokračující koncentrace tak můžeme mít radost, jde o výsostně controllingové záležitosti. Skutečným „skokanem roku“ je však poněkud nepochopitelně téma „mimo hlavní controllingový proud“ – Interní kontrolní systém. Toto téma se nově zařazuje do pásma dominance controllingu (57 %), při celkovém růstu o necelých 20 % bodů. Zda bude tento trend pokračovat, rozhodnou až další ročníky. Interní auditoři, mějte se na pozoru!

IT (vzhledem k IT nástrojům v controllingu)

V oblasti IT jsme do soutěže vybrali témata, o která ajťáci nijak zvlášť nestojí. Ve všech čtyřech případech pokračuje dominance controllingu, zaznamenaná již v předešlém ročníku, posuny jsou pouze minimální.

Jak často probíhá formální setkání vrcholového vedení vašeho podniku s vedoucím controllingu? Jak často dochází k neformálnímu setkání?

Vývoj utkání v otázkách 5.1 a 5.2 můžeme hodnotit společně. Převládající periodou formálních setkání s vrcholovým vedením zůstává měsíc, a to v 52 % případů, oproti roku 2016 jde o pokles ve prospěch častějších schůzek, avšak pouze o 4 % body. Přesně opačně je tomu u setkání neformálních, která probíhají nejčastěji denně (45 % případů). I v tomto případě však četnost zastoupení u převládající denní frekvence klesá (o 9 % bodů), naopak výrazně roste zastoupení týdenní periody (o více než 11 % bodů). Sledovat další průběh bude určitě zajímavé.

Jaké je rozdělení kapacity (v %) ve vašem útvaru / oddělení na jednotlivé činnosti?

Nepříliš překvapivě, dvě třetiny kapacity útvaru controllingu zaměstnávají v dnešním zápase čtyři aktivity, a sice (sestupně dle spotřebované kapacity) Manažerský reporting.

 

Řízení nákladů a ziskovosti, Operativní plánování a rozpočtování, Forecasting / očekávka. Pro rok 2016 to platilo úplně stejně, pouze s prohozením pozic na 2. a 3. místě. Vzájemné rozdíly v umístění se přitom spíše vyrovnaly (rozdíl ve spotřebě kapacity mezi prvním a čtvrtým je nyní necelých 6 % oproti 10.5 % v předcházejícím ročníku.

Jak dalece slouží controlling ve vašem podniku k přímé podpoře byznysu a rozhodování?

V závěru utkání přejdeme na celkové hodnocení. Nemusíte se bát, elektronickou tužku u sebe nemáme. Průměrný počet dosažených bodů při hodnocení užitečnosti controllingu je 3,7 z maximálně 5 možných, o dva roky dříve to bylo prakticky stejné (průměr 3,6). Vnímání užitečnosti controllingu a controllerů se tedy nijak podstatně nemění, což není úplně nejlepší zpráva. Na straně druhé se zřejmě nepotvrdila naše úvodní hypotéza, že větší počet odpovědných manažerů mezi účastníky povede k potlačení kritického pohledu a tedy i k poklesu celkové objektivity zaznamenaných odpovědí. A to je, především ve vztahu k budoucím ročníkům naší soutěže, určitě zpráva dobrá.

Který z podnikových cílů považujete za největší výzvu pro váš útvar controllingu?

Douška na konec: controlleři chtějí v budoucnu především zlepšovat systém řízení a přispívat ke zvyšování podnikové výkonnosti. V tom se příliš neliší od svých předchůdců z roku 2016, jen celkový důraz právě na tato dvě vedoucí témata je však, alespoň dle četnosti odpovědí silnější, a to zhruba o deset procent. Inu…, copak je můžete nemít rádi?

Další zprávy z této kategorie
Pracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám