Článek

č
článek
Jiří Liberda, 16.10.2015

Novela vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů zatraktivňuje investiční pobídky pro investory. Jedná se zejména o zmírnění sankcí za porušení vybraných podmínek pro příjemce investičních pobídek.

č
článek
Tomáš Nekvapil, 13.10.2015

Zajímá vás minulost? Měla by. Alespoň ta budoucí. Tu totiž právě žijeme a dokážeme ovlivnit. Zní to podivně, ale klíč ke splnění budoucích cílů leží právě v tom, co jsme pro ně schopni vykonat teď. Tedy v jejich minulosti.

č
článek
Jan Roub, 21.9.2015

Nový zákon o obchodních korporacích zavedl od roku 2014 mimo jiné přísnější pravidla upravující uzavírání smluv mezi obchodní korporací a členy orgánu této korporace. Přičemž hovořím-li o „obchodní korporaci“ mám na mysli také družstvo či evropskou společnost a pod pojem „člen orgánu“ zákon zahrn...

č
článek
Jan Roub, 14.9.2015

Ačkoliv podnikatelské povědomí o rizicích procesu koupě obchodní společnosti díky počtu transakcí výrazně vzrostlo, stále se jedná o aktuální téma, o němž bych chtěl více uvést v tomto článku.

č
článek

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tak kdysi pravil obchodní zákoník. A takovou představu zcela jistě sdílí i většina vlastníků firem. Pro ně, stejně jako pro všechny, kterým jde o finanční ko...

č
článek

Česká asociace ve spolupráci s Controller Institutem vypracovala v rámci pracovní skupiny Kariérní standardy kompetenční modely pro finanční pozice. Výstupem pracovní skupiny je vzniklý dokument, který se věnuje popisu typických finančních pozic, typickým kariérním cestám napříč finančními pozice...

<<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám