Článek

č
článek
19.4.2017

Opravné položky k pohledávkám z hlediska účetního představují přechodné snížení hodnoty pohledávky, u které existuje určité riziko, že daná pohledávka nebude splacena. Účetní opravné položky se zpravi-dla tvoří podle délky období, po které jsou po splatnosti s přihlédnutím k aktuální scho...

č
článek

Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, přinesla snížení hraničních hod-not pro povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky. Má vaše skupina povinnost konsolidovat?

č
článek
David Samek, 20.2.2017

Konsolidaci rozsáhlejší skupiny firem si lze dnes jen těžko představit bez dobře nastaveného systému a procesu rekonciliace, tedy odsouhlasení vzájemných vztahů.

č
článek
20.2.2017

Většina účetních by kurzové rozdíly označila za snadno vysvětlitelnou záležitost. Tím víc se zdá překvapivé, jak často dochází právě u nich k chybným interpretacím. Jednou z nich je přiřazení všech kurzových rozdílů k fina...

č
článek
Lenka Lopatová, 20.2.2017

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české legisl...

č
článek
Jan Žižka, 13.2.2017

Pojem kultura je široký, mezioborový pojem, označující sdílený a naučený způsob myšlení, cítění a chování, který vzniká v důsledku adaptace sociálních skupin na vnější podmínky a jako účinný nástroj zvládání těchto podmínek je v rámci soci...

<<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám