Článek

č
článek
Alexander Kozlov, 17.7.2017

Obstavení firemních účtů, problémy s provozním financováním nebo dokonce firemní bankrot, i tak mohou na podnik dopadnout následky institutu ručení za DPH, který byl implementován do zákona o dani z přidané hodnoty (§ 109) v roce 2011 s tím, že v následujících letech byl podstatným způsob...

č
článek
15.6.2017

Problematika zdrojů a nákladů pracovního kapitálu je v současné době určující pro finanční stabilitu v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, které se v globalizující se ekonomice stávají rozsáhlé a rozvětvené.

Kon...

č
článek
Tomáš Nekvapil, 14.6.2017

K ocenění skutečné krásy nestačí vědět, že adeptka soutěže krásy dispo- nuje preferovanými mírami 90-60-90. Pravdu odhalí až všemi očekávaná poslední disciplína – promenáda v plavkách. V podmínkách podnikové ekonomiky to platí podobně: fir...

č
článek
15.5.2017

Dne 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna ČR návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“).
Dne 19. 10. 2016 byl návrh novely Zákona projednán a schválen Senátem ...

č
článek
12.5.2017

A new report published by ACCA, the global body for professional ­accountants and the Economic and Social Research Council has identified six business models which could transform the way in which companies transact.

č
článek
Jan Urban, 19.4.2017

Tradiční podoba organizace i řízení firem vychází z tzv. funkcionálního přístupu. Jeho alternativou je procesní organizace a řízení, k jehož přednostem patří vyšší zákaznická orientace, jednodušší vnitřní koordinace činností, menší počet řídících stupňů i nižší náklady firmy.

...
<<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám