Článek

č
článek
Jan Urban, 26.7.2013

Výkonové odměňování manažerů, resp. dalších zaměstnanců metodou Balanced scorecard (BSC) má dvě hlavní přednosti. Prvou jsou motivační kritéria odvozená bezprostředně ze strategie podniku, druhou „vyvážený“ charakter odměňování opírajícího se vedl...

č
článek
Tomáš Nekvapil, 22.7.2013

Jak revitalizovat útvarové rozpočty: od přežité rutiny k aktivity based budgeting

  • Hodnota vytvářená v procesech: interní produkty
  • Práce s nevyužitou kapacitou
  • Postup vyhodnocování odchylek
č
článek
Tomáš Nekvapil, 22.7.2013

Jak revitalizovat útvarové rozpočty: od přežité rutiny k aktivity based budgeting

  • Účel systému
  • SW podpora v MS Excel prostředí
  • Rozpočtové limity,rozpočtované položky a sledování skuteč...
č
článek
Eva Vítková, 17.7.2013

Je-li tomu tak, jak se píše výše v titulku, či nikoliv, lze diskutovat, každopádně zmíněná věta zazněla z úst jednoho z účastníků letošního Controllingového fóra.

č
článek
Petr Sosík, 15.7.2013

Heslo “neusnout na vavřínech“ mi v posledních měsících proběhlo hlavou mnohokrát. Narazil jsem totiž na situace podobné, nebo ještě závažnější než v době začátku recese 2009. Firmy tehdy reagovaly různě: od stavu uvidíme, jak to dopadne až po velmi aktivní řízení rest...

č
článek
Pavel Babiš, 9.7.2013
V podnikové praxi výrobních podniků se můžeme velmi často setkat s názorem, že hodnoty jsou vytvářeny jen v rámci výrobních oddělení. Ostatní oddělení jsou považovány za poskytovatele obslužných nebo podpůrných činností, které jen ubírají z vytvořené hodnoty. Pro správné a efektivní fungování podni...
<<  <  15  16  17  18  19  20  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám