Ladislav Profota

r
rozhovor
Ladislav Profota, 26.4.2019

Odpověď na základní otázku Života, Vesmíru a vůbec sice najdete v knize Stopařův průvodce po Galaxii, nicméně Jiří Grygar, host letošního Vánočního setkání, nám na toto...

č
článek

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tak kdysi pravil obchodní zákoník. A takovou představu zcela jistě sdílí i většina vlastníků firem. Pro ně, stejně jako pro všechny, kterým jde o finanční ko...

© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám