Jan Urban

č
článek
Jan Urban, 19.4.2017

Tradiční podoba organizace i řízení firem vychází z tzv. funkcionálního přístupu. Jeho alternativou je procesní organizace a řízení, k jehož přednostem patří vyšší zákaznická orientace, jednodušší vnitřní koordinace činností, menší počet řídících stupňů i nižší náklady firmy.

...
č
článek
Jan Urban, 18.11.2016

K základním nástrojům personálního controllingu patří jeho ukazatele. Slouží jako prostředek stanovení cílů a ověření výsledků personálního řízení, hodnocení účinnosti a efektivity personálních opatření i srovnání personálních charakteristik obdobných organizací. Při tvorbě personálního c...

č
článek
Jan Urban, 6.6.2016

K rizikům, se kterými se organizace potýkají, patří i rizika personální, a jejich prevence je proto důležitou součástí podnikového risk mana­gementu. Ve srovnání s jinými riziky bývá přesto personálním rizikům věnována menší pozornost a nástroje jejich omezení nemívají syste­matický charakter. A ...

č
článek
Jan Urban, 5.8.2013

Cílem personálního controllingu je hodnotit výsledky řízení lidských zdrojů, přispívat k jeho vyšší účinnosti i nižším nákladům. K jeho hlavním úkolům patří konkretizovat krátkodobé a dlouhodobé cíle podniku v oblasti řízení lidských zdrojů, sledovat a vyhodnocovat jejic...

č
článek
Jan Urban, 1.8.2013

Výkonové odměňování manažerů, resp. dalších zaměstnanců metodou Balanced scorecard (BSC) má dvě hlavní přednosti. Prvou jsou motivační kritéria odvozená bezprostředně ze strategie podniku, druhou „vyvážený“ charakter odměňování opírajícího s...

č
článek
Jan Urban, 26.7.2013

Výkonové odměňování manažerů, resp. dalších zaměstnanců metodou Balanced scorecard (BSC) má dvě hlavní přednosti. Prvou jsou motivační kritéria odvozená bezprostředně ze strategie podniku, druhou „vyvážený“ charakter odměňování opírajícího se vedl...

1  2  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám