Alexander Kozlov

č
článek
Alexander Kozlov, 17.7.2017

Obstavení firemních účtů, problémy s provozním financováním nebo dokonce firemní bankrot, i tak mohou na podnik dopadnout následky institutu ručení za DPH, který byl implementován do zákona o dani z přidané hodnoty (§ 109) v roce 2011 s tím, že v následujících letech byl podstatným způsob...

č
článek
Alexander Kozlov, 10.10.2016

Přehled o peněžních tocích je často řazen do jakési „druhé“ třídy podnikových finančních výkazů. Tu první tvoří Její Veličenstvo „Výkaz zisku a ztráty“, na které minimálně jednou ročně upínají svoji pozornost hlavně vlastníci a management firem, ale i další zainteresované strany. Dále se ...

© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám