Akce

a
akce
 
Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním pojetím strategie, koncepce, plánování, řízení a realizace logistiky v organizacích, kde zabezpečení materiálu a nakupovaných služeb zajišťuje kvalitní realizaci služeb vykonávaných provozními jednotkam...
a
akce
 
Fúze a akvizice představují komplexní proces a jeho zvládnutí napomáhá co nejvíce omezit potenciální rizika, která s sebou prodej či nákup firmy nebo aktiv přináší. Proto je zapotřebí zkoordinovat týmy interních a spolupracujících externích odborníků na strategické, provozní, personální, právní, aud...
a
akce
 
Porady jsou v průměru neoblíbené, často jsou považovány za ztrátu času a energie. Nelze se tomu divit, protože mnohé z nich vykazují znaky marnosti - nesměřují ke svému cíli, zbytečně se protahují a účastní se jich lidé, kteří by na nich vůbec být nemuseli. Tento kurs ukazuje, jak vybrat témata a úč...
a
akce
 
Cílem kurzu je vytvořit komplexní aplikaci pro hloubkovou analýzu dat. Vytvoření aplikace s rozkladem typu drill-down nám umožní dynamicky se přepínat mezi středisky – výrobkovými komoditami – výrobkovými skupinami – výrob, sledovat například prodeje v tržbách, tunách nebo v hrubé marži. Za pomocí m...
a
akce
 
Seminář je koncipován jako exkurze do míst, kde firma vytváří předpoklady pro svůj podnikatelský úspěch. Provedeme vás složitými stezkami dlouhodobých investic a ukážeme, jak se využití a opotřebení dlouhodobých položek projevuje ve výši uplatněných odpisů. Představeny budou metody, jimiž ekonomové ...
a
akce
 
Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash-flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků. Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných t...
<<  <  17  18  19  20  21  22  >  
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám