a
akce
 
Dashboard je moderním typem reportu, který na jedné stránce či obrazovce přehledně ukazuje vše podstatné o situaci ve firmě, na trhu, v projektu a naviguje manažery ke správným rozhodnutím. Dashboard je v podstatě řídící panel a jako takový musí být čitelný jedním pohledem a také snadno přizpůsobite...
a
akce
 
Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám přináší tento seminář....
a
akce
 
Unikátní praktický pohled do kuchyní bankovního plánování a rozpočtování je volným pokračováním speciálu pro finanční instituce (Controlling pro finanční instituce a Controlling produktů a zákaznických segmentů). Využijte možnosti shlédnout konkrétní podoby plánů, forecastů, reportingu, ale také nap...
a
akce
 
Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním pojetím strategie, koncepce, plánování, řízení a realizace logistiky v organizacích, kde zabezpečení materiálu a nakupovaných služeb zajišťuje kvalitní realizaci služeb vykonávaných provozními jednotkam...
a
akce
 
Fúze a akvizice představují komplexní proces a jeho zvládnutí napomáhá co nejvíce omezit potenciální rizika, která s sebou prodej či nákup firmy nebo aktiv přináší. Proto je zapotřebí zkoordinovat týmy interních a spolupracujících externích odborníků na strategické, provozní, personální, právní, aud...
a
akce
 
Porady jsou v průměru neoblíbené, často jsou považovány za ztrátu času a energie. Nelze se tomu divit, protože mnohé z nich vykazují znaky marnosti - nesměřují ke svému cíli, zbytečně se protahují a účastní se jich lidé, kteří by na nich vůbec být nemuseli. Tento kurs ukazuje, jak vybrat témata a úč...
<<  <  188  189  190  191  192  193  194  195  196  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám